1. Ballack Administrator

  CÁCH PHỤCHỒI IMEI VÀ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG SÒNG CHẬP CHỜN HOẶC MẤT SAU KHI FLASH ROM CHOMAY LG ĐƠN GIẢN VÀ ĐẢM BẢO 100% THÀNH CÔNG
  Sử dụngtool LG3G DOWNLOAD PROGRAM MOBILE (LGMDP-v1.5 http://search.4shared.com/q/1/LGMDP?view=ls) phù hợp cho máy,
  Các máy hànquốc dùng LGMDP_KU990R.rar hoặcU8150_LGMDP_1411_LGE.zip, U310_LGMDP_H3G.rar
  Cài LGUnitedMobileDriver
  Bật chế độusb debugging cho điện thoai va kết nối với máy tính
  Chạy LGMDP.Chọn download—selec port, chọn diện thoại và kết nối
  Chọn tools—serviceprorraming---read from phone
  Trong UERAT chọn GSM & UMTS
  GSM UE OP chọn Class B
  UMTS UE OP chọn Class A
  Preferred Mode chon Automatic
  Pref Acquistion chọn WCDMA,GSM
  Preferred network chon Automatic
  Pref service chọn CS and PS
  Điền sốimei của máy vào phần IMEI(không nhất thiết)
  Chọnintegrity+ciphering
  Write tophone
  Công việchoàn tất máy tự restart và bạn đã có một chiếc đt hoàn hảo
  Chúc mừng nhé

Share trang này